Algemene Voorwaarden Mannenspeeltuin.nl

Algemene bepalingen
Een boeking is definitief als de aanbetaling van € 10,- per persoon door Mannenspeeltuin is ontvangen. Het restant dient op de dag zelf te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een boeking ten minste 14 dagen voor de afgesproken speeldatum wordt geannuleerd wordt de aanbetaling terugbetaald. Wordt de speeldatum korter dan 14 dagen van te voren geannuleerd dan kan geen aanspraak meer op de aanbetaling worden gedaan. In overleg kan er wel een andere speeldatum afgesproken worden. Groepen kleiner dan 25 personen kunnen worden gecombineerd.

Indien door overmacht of anderszins onvoorzienbare omstandigheden een boeking geen doorgang kan vinden, worden de betrokkenen hiervan direct op de hoogte gesteld en zal de aanbetaling worden gerestitueerd. Verdere aanspraken jegens Mannenspeeltuin kunnen niet gehonoreerd worden.

Mannenspeeltuin kan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade of letsel aan deelnemers. Evenmin is zij aansprakelijk voor verlies van eigendommen of geld. Verlies of schade aan eigendommen van Mannenspeeltuin kunnen wel in rekening worden gebracht.

Veiligheid vinden wij heel belangrijk, voor onze deelnemers en voor onszelf. Bij gebruik van alcohol of drugs kunnen wij deelname uitsluiten. Voor aanvang van de activiteiten zal uitgebreid uitleg gegeven worden over de veiligheidseisen. Iedere deelnemer is verplicht deze aanwijzingen strikt op te volgen.